www.amelkakowalczyk.pl - !Copyright 2010r. e-mail:amelkakowalczyk@o2.pl
Home Przekaż 1% O Chorobie Dokumentacja Galeria Podziękowanie


ARTROGRYPOZA

Artrogrypoza (łac. arthrogryposis multiplex congenita) zwana również wrodzoną sztywnością stawów lub płodowym zbliznowaceniem mięśni to choroba polegająca na występowaniu wrodzonych, wielostawowych przykurczy. Pierwsze doniesienia o AMC pojawiły się w roku 1841. Częstość występowania to 3 przypadki na 10000 żywo urodzonych dzieci

Etilogia nie jest znana. W literaturze dominuje hipoteza, iż warunkiem powstania artrogrypozy jest unieruchomienie płodu wewnątrzmacicznie w określonym położeniu, co po pewnym czasie prowadzi do przykurczy zgięciowych lub wyprostnych ( w zależności od ułożenia). Na podstawie badania włosa dzieci chorych na artrogrypozę ustalono,iż występuje u nich dysproporcja pomiędzy zawartością wapnia (jest go za dużo) oraz magnezu (jest go za mało) w organizmie.

W lżejszych przypadkach dotknięte są jedynie poszczególne stawy peryferyjne, zaś w cięższych przypadkach prawie wszystkie stawy kończyn, szczęki i kręgosłupa. Funkcjonowanie aparatu ruchowego jest wówczas w znacznym stopniu ograniczone.Występowanie przykurczy może mieć różny charakter[2] od pierwotnych chorób mięśni – miopatii na różnym tle, po zaburzenia rozwojowe mięśni. W przypadku tej choroby widoczne są na pierwszy rzut oka nienaturalnie wykrzywione stawy (zwłaszcza skrzywienia stawów kończyn górnych i dolnych) oraz ich w mniejszym lub większym stopniu ograniczona zdolność poruszania. Artrogrypozę dzieli się biorąc pod uwagę stopień jej zaawansowania na 3 typy. W przypadku najczęściej rozpowszechnionej odmiany tej choroby dotknięte są tylko stawy kończyn bez jakichkolwiek dodatkowych zaburzeń narządów ruchu. W takim przypadku rozwój umysłowy i narządów zmysłów przebiega bez zakłóceń. To, jaką formę przybierze upośledzenie ruchowe i w jakim stopniu będzie miało wpływ na samodzielne funkcjonowanie dziecka zależy również od tego, kiedy choroba zostanie rozpoznana i zdiagnozowana oraz od tego, jak wcześnie dotknięte nią dziecko poddane zostanie fachowej opiece lekarskiej i terapeutycznej.

Lekarze są zgodni, że dzieci chore na artrogrypozę należy możliwie jak najszybciej zacząć rehabilitować metodą Vojty, która poprzez wzbudzanie mięśni poprawia aktywność ruchową stawów. Jednocześnie dziecko chore na AMC można rehabilitować metodą NDT Bobath (2-3 razy w tygodniu). Dodatkowo można plastrować kończyny plastrami kinesiology taping. Mimo wszelkich metod gimnastyki korekcyjnej nie zawsze jednak udaje się, stworzyć choremu dziecku warunki ruchowe, aby mogło samodzielnie chodzić. Wówczas należy podjąć dodatkowe środki, pomocne w osiąganiu tego celu. Chodzi tu nie tylko o ortopedyczne środki pomocnicze takie jak szyny,ortezy ale także operacje, które mają na celu umożliwić dziecku samodzielne poruszanie się.

Z uwagi na rzadkie występowanie artrogrypozy stan wiedzy na temat tejże choroby jest znikomy. Niestety często pozostaje kwestią szczęśliwego przypadku, że dziecko chore na artrogrypozę w odpowiednim czasie trafi pod fachową opiekę lekarską.Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Alior Bank S.A.
nr konta 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
Tytułem: 11365 Kowalczyk Amelia Daria darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
Nr KRS 0000037904
z dopiskiem: 11365 Kowalczyk Amelia Daria darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Fundacja "Zdążyć z Pomocą"