Amelka

www.amelkakowalczyk.pl - !Copyright 2010r. e-mail:amelkakowalczyk@o2.pl
Home Przekaż 1% O Amelce O Chorobie Dokumentacja Galeria Podziękowanie Kontakt


Podziękowanie

Pragniemy podziękować ludziom dobrej woli za okazane wsparcie, które traktujemy jako  wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy naszej Córeczce.

 Dziękujemy wszystkim którzy dokonują wpłaty na
 subkonto Amelki oraz tym którzy nam pomagają.


 Daria Anders-Kowalczyk
 ul.Sławka 38/6
 40-833 Katowice


"To co jest przyczyną Twoich najgłębszych cierpień, jest zarazem źródłem Twoich największych radości"


Antoine de Saint-Exupéry


Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Alior Bank S.A.
nr konta 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
Tytułem: 11365 Kowalczyk Amelia Daria darowizna na pomoc o ochronę zdrowia
Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
Nr KRS 0000037904
z dopiskiem: 11365 Kowalczyk Amelia Daria darowizna na pomoc o ochronę zdrowia

Fundacja "Zdążyć z Pomocą"